bg-1200
För bildemonterare


Får vi presentera en fantastisk affärsmöjlighet?!


Bilskrotningsförordning (2007:186)
Mål för alla uttjänta bilar ”34 § En bilskrotare skall, utöver det som sägs i 23-33 § och i den mån det är skäligt med hänsyn till bilskrotarens förutsättningar att påverka återanvändningen och återvinningen av uttjänta bilar, vidta de åtgärder som behövs för att de mål för återanvändning och återvinning som anges i 6 § förordningen (2007:185) om producentansvar för bilar nås i fråga om alla uttjänta bilar i Sverige räknat som ett årligt genomsnitt per bil.”Som i dag är 85 % men till 2015 blir 95 %.
För att läsa hela bilskrotningsförordningen (klicka här)


Detta skulle man bara drömma om i andra branscher...

Tänk att det finns en lag som föreskriver att kunderna måste vända sig till bildemonteringsbranschen!

Naturligtvis står det bilägaren fritt att välja bildemonterare, men det är enklare att bli en efterfrågad bilåtervinnare om du är ansluten till BilRetur.


BilRetur är ett bolag som är specialiserat på bilåtervinning. Ägarna Sveriges Bilåtervinnares Riksförbund och Stena Recycling, samarbetar med bilproducenterna med det gemensamma målet
95 procent återvinning 2015.


BilRetur är inte bara ett återvinningsföretag för hantering av ELV-fordon det är även en marknadsplattform för dig som ansluten bildemonterare. Det innebär bättre affärsförutsättningar både mot bilägarna och bilproducenterna genom ett rikstäckande system för hantering av ELV-fordon. Dessutom får du tillgång till modern återvinningsteknik.


En bra branschstruktur, en kvalitetssäkrad inre och yttre miljö, samt generellt en hantering av
ELV-fordon ur både klimatsmart och resurssnålt perspektiv, det är målen för BilRetur.
För dig som demonterare innebär BilRetur en bättre affärsmöjlighet, som du redan läst här ovan.

Bildemonterare i BilRetur är inte bara auktoriserade av länsstyrelsen, alla bildemonterare i nätverket är miljö - och kvalitetscertifierade.


För mer information kontakta oss på e-postadressen info@bilretur.se
Logo

BilRetur    |    Adress: Karlavägen 14 A    |    Postnummer: 114 31 Stockholm    |    Telefon: 08-216370    |    E-postadress: info@bilretur.se
Länk till: BilRetur folder

Länk till:
Gröna listan

Länk till:
BilRetur kickoff